d
Follow us

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ

Bir insan ömrünü neye vermeli? Adaletin gölgesinde insan yetiştirmeye harcadığım bir ömre dönüp baktığımda herkesin kendi yolculuğunda başka başka cevaplar verebileceğinin farkındayım. Herkes adil ve iyi olsa yolumuzun güzel, ülkemizin aydınlık olacağını biliyorum. Bu inançla ömrümü hukuka, adaleti korumaya ve doğruyu savunmaya adadım. En çok da iyi insan yetiştirmeye. Hayatımı iyi insan yetiştirmeye adadım, çünkü hayatın temel mayası budur, buna inanıyorum. İyi insan geçmişte başkasına zarar vermeyen ve insanlığa faydası olan insandı. Ne yazık ki günümüzde iyi insan olabilmek için sadece başkasına zarar vermemek yeterli görülüyor. Oysa iyilik zarar vermemek değil, faydalı olmaktır. Tanımadığına da, tanıdığına da ve insanlığa da. Faydalı olmak, katkı sağlamak, omuz vermek, el uzatmak. İyilik ve iyiliğin yayılması ancak böyle olur. İşte benim hayat amacım bu, iyi insan olmak, iyi insan yetiştirmek ve iyiliğe katkı sağlamak…

Denizli’den Ankara Hukuk’a geldiğim o ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden, Ankara Hukuk’ta öğrencilikten dekanlığa uzanan yolculuğumda hep iyi ve adil bir insan olmayı hedefledim. Öğrencilerime de, ekip arkadaşlarıma da hep bunu öğretmeye çalıştım. Ankara Hukuk’ta başlayan yüksel eğitim yolculuğum Altaş Avukatlık Ortaklığı’nı da bir akademiye dönüştürdü. Sadece fakültede değil, temeli kurulmasından çok daha önceye dayanan Altaş Avukatlık çatısı altında yüzlerce hukukçu yetiştirdim, yetiştirmeye de devam ediyorum. Yüzlerce avukat arkadaşım bu akademinin eğitiminden geçip kendi rüştünü ispatlayan yetkin hukukçular haline gelerek adaletin değerli birer savunucusu oldular.

Adaletin amacı eşitliği sağlamaktır. Biz bu kurumda her kesimden insan için eşit bir adalet sisteminin doğru uygulanması için çalışıyoruz. Şimdiye dek birlikte çalıştığımız yüzlerce avukat arkadaşlarımız, yüzlerce müvekkilimizle rotamız hep bu oldu; eşitliği sağlamak. İnanmadığımız davaları almadık, güvenmediklerimizle yol yürümedik, ülkemiz için, ülkemize yakışır kararların altında imzamızın olması amacıyla hukuk yolunda ilerledik. Şimdi geriye dönüp bakınca bir kez daha, ömrümü öğretmeye ve adaleti sağlamaya verdiğimi görüyorum. Bu böyle de devam edecek.

 

Yol arkadaşı olduğum ekip arkadaşlarımla yüzlerce insanın hayatına değerek, çok sayıda doğru ve adil kararın ortaya çıkmasını sağladık. Avukatlığı yakışır bir adillik ve iyi niyetle yolumuza devam edeceğiz. Altaş avukatlık büyüyen kadrosu ile doğruyu savunmaya devam edecek. Hak yerde kalmaz; vicdanımızla hak aramaya, ülkemizin ve insanımızın hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Altaş Avukatlık Ortaklığı, kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmayı kendine temel ve vazgeçilmez ilke edinerek, müvekkilleri ile olan ilişkilerinde güven, saygı, eşitlik ve nezaket ilkelerini ön planda tutarak; avukatlık mesleğinin etik değerlerine saygılı bir yaklaşımla vicdana uygun, adil sonuçlar almayı hedeflemektedir. Hangi koşulda olursa olsun her zaman doğruyu ve adaleti savunan, etik değerlere saygılı, yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştiren tecrübeli ve dinamik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermektedir. Yerli ve yabancı gerçek ve özel/kamu hukuku tüzel kişilerine önleyici danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra hukuki ihtilafların müzakere yahut yargı yoluyla çözümü hususunda hukuki destek veren Altaş Avukatlık Ortaklığı; başta inşaat, imar, ihale, kira, sigorta, enerji ve maden hukuku olmak üzere şirketler hukuku, elektronik haberleşme ve borçlar hukuku ile medeni hukuk ve idare hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Altaş Avukatlık Ortaklığı, ulusal ve uluslararası mevzuatı, güncel içtihatları, değişen yasal düzenlemeleri ve finansal gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaçlara doğru zamanda cevap verecek hızlı ve dinamik çözümler sunmakta, yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmekle kalmayıp sorunlar daha ortaya çıkmadan önleyici hukuk kapsamında faaliyette bulunmaktadır. Bu anlamda sunduğu çözüm önerilerinde ve belirlediği tüm önleyici stratejilerde yargı içtihatlarının yanı sıra akademik görüşleri de mutlaka dikkate alıp uygulamaya aktaran Altaş Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerinin ve danışanlarının sorunlarını tüm yönleriyle ele alıp onların menfaatini en üst seviyede korumayı amaçlamaktadır. Altaş Avukatlık Ortaklığı’nın en önemli gayelerinden biri avukatlık ve danışmanlık hizmetinin, hukuk alanında gelişim ve değişime öncülük etmesini sağlamaktır. Bu hedeften hareketle, profesyonel ilkeleri ve evrensel değerleri gözeterek elinden gelenin en iyisiyle ve sonuç odaklı çalışmakta; gerektiğinde konusunda uzmanlaşmış akademisyenler, meslek örgütleri ve güçlü çözüm ortaklarıyla işbirliği yaparak, müvekkil için en uygun çözüme doğru ve hızlı bir şekilde ulaşmaktadır.

Altaş Avukatlık Ortaklığı, grup şirketlerin hukuki danışmanlık işlerinde ve özellikle imar, inşaat, gayrimenkul, enerji, şirketler, birleşme ve devralmalar, ticaret, ihale, özelleştirme, telekominikasyon hukuku ile borçlar ve medeni hukuk alanlarında faaliyet göstermektedir.