d
Follow us

İdare Hukuku

Okuyacağınız blog yazısı; son günlerde bazı il ve ilçelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine sokağa çıkma yasaklarının hukuki temelini ve niteliğini incelemek amacıyla yazılmıştır.Sokağa Çıkma Yasağının Hukuki Temeli“Hukuk devleti” ilkesine bağlı toplumlarda esas olan kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasıdır. Demokratik hukuk toplumlarında

Okuyacağınız blog yazısı, imar planı, ihale ve ÇED raporlarının birbirini izleyen işlemler olması nedeniyle zincir işlemin bir halkasındaki işlemde meydana gelen bir değişikliğin, sakatlığın veya iptal halinin diğer işlemlerin geçerliliğini nasıl etkileyeceği hususunu ve bu durumların kazanılmış hak ile olan ilişkisini inceleyebilmek amacıyla hazırlanmıştır.Genel Olarak

Kamulaştırma ve Acele KamulaştırmaKamulaştırma; devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin sahip oldukları kamu gücüne dayanarak özel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malı;  kamu yararına, bedelini nakden ve peşin olarak veya belli hallerde eşit taksitlerde ödemek suretiyle zorla almasıdır[1]. Bazen kamulaştırmanın usulüne uygun yapılması halinde amaca