d
Follow us

Diğer

Dosya inceleme hakkının temel amacı, avukatın haksız veya meslek anlayışına uygun düşmeyen bir davayı almasını önlemek, yargılamayı hızlandırmak, avukatların tüm hazırlıklarını yaparak dava açmasına imkân sağlamaktır. Ayrıca bu hak ile birlikte gizli dosya sistemini ortadan kaldırmak da amaçlanmıştır. İddia makamına karşı, belgeleri inceleme yetkisi

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi civil law veya Roman law da denilen Kıta Avrupası hukuk sisteminin temel ilkeleri ve sistematiği etrafında müteşekkil olmuştur. Türkiye’de avukatlık mesleği ve düzenlemeleri yasal düzenleme halinde bir “avukatlık kanunu” etrafından şekillenmiş ve meslek örgütü olarak barolar ve Türkiye Barolar Birliği öngörülmüştür.Sistematik olarak Kıta

Günlük hayatta birçok izinsiz sms ya da e-posta ile karşı karşıya kalınmaktadır. Tüketicilerin, bu aşamada atacağı yanlış adımlar onları ağır bir yükün altına sokabilmektedir. Ve bunun sonucunda da mağduriyetler kaçınılmaz hale gelmektedir.1 Mayıs 2015’ te yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik