d
Follow us

Medeni Hukuk

Kamulaştırmaya ilişkin düzenlemelerden ilki 31.8.1956 tarihli 6830 sayılı İstimlak Kanunu’dur. Bu kanunda kamulaştırmasız el atmadan doğan davalar için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir.6830 sayılı İstimlak Kanunun ardından 12.1.1961 tarihinde kamulaştırmasız el atmayı düzenleyen 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları Veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında

Karine kavramı genel olarak bilinmekte olduğu kabul edilen bir olaydan veya olgudan bilinmeyen bir olayın veya olgunun varlığının çıkarılması olarak kabul edilir[1]. Ancak etimolojik kökenden kaynaklanan bir nedenden (İsviçre ve Alman hukuklarında kullanılan ‘Vermutung’ sözcüğünün dilimize çevrilmesinden) ötürü bazı yerlerde varlığı bilinmeyen bir olgu veya olay hakkında

Okuyacağınız blog yazısının kapsamını mehir senedi oluşturmaktadır. Bu kapsamda mehir senedinin tanımına, hukuki niteliğine ve geçerliliğine ilişkin incelemelerde bulunulacaktır.Mehir Senedinin TanımıMehir, kocanın evlenme sözleşmesi anında ya da devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına belirli bir mal, para veya ekonomik değeri olan bir şeyi armağan

Manzara kapatmama irtifakı; hak sahibine sadece hakkın kurulduğu taşınmaz üzerinde manzaranın kapanmasına yol açabilecek müdahalelerin durdurulmasını talep etme yetkisi veren bir sınırlı ayni haktır. Okuyacağınız blog yazısının konusunu manzara kapatmama irtifakı oluşturmaktadır.Genel Olarak Manzara Kapatmama İrtifakıİrtifak hakkı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 779. Maddesinde düzenlenmiştir. İrtifak

Evli Kadının SoyadıOkuyacağınız blog yazısı; evli kadının soyadı hakkındaki hukuki düzenlemeleri, yalnız kendi soyadını kullanmak isteyen kadının hukuken başvurabileceği yolları, Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay kararları esas alınarak incelemek amacıyla hazırlanmıştır.Soyadının Hukuki NiteliğiAd, bir kişiyi toplum içerisinde diğer kişilerden ayıran ve kişinin toplumsal ilişkilerinde bireyselleşmesine