d
Follow us

Başak YAKICI

Yönetici Ortak

Areas of Practice:

Hakkında

Başak Esengil çalışmalarını ağırlıklı olarak Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku ve İmar Hukuku alanlarında sürdürmektedir. Özellikle borçlar hukuku alanında tecrübeli olan Esengil’in çalışmaları daha çok kira ilişkileri, özel hukuk sözleşmeleri, sorumluluk hukuku ve rekabet ihlalleri alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Bu çalışmaları kapsamında gayrimenkul, inşaat, sanayi, endüstri ve üretim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerle çalışmakta, önleyici hukuk alanında danışmanlık hizmeti vermesinin yanında davaların takibi ve uyuşmazlıkların giderilmesi noktasında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Eğitim

Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Yüksek Lisans

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Üyelik

İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği

 

Yabancı Dil

İngilizce