d
Follow us

Hilal ALTAŞ

Yönetici Ortak

Areas of Practice:

Hakkında

Borçlar Hukuku, Kira Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Enerji Hukuku, Bankacılık Hukuku ve Telekomünikasyon Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda inşaat, gayrimenkul, endüstri ve üretim, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon, bankacılık kapsamında kredi sözleşmeleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerle çalışmakta ve dava takip ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çalışmalarında özel hukuk sözleşmeleri, banka ve tüketici arasındaki ilişkinin yönetilmesi, bu ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklar, endüstri ve üretim alanında hizmet vermekte olan şirketlerin bünyesinde çalıştırılan işçiler ile işveren arasındaki ilişkinin yönetilmesi ve bu kapsamda ortaya çıkan sorunlar ile enerji üretim santralleri ve elektronik haberleşme konularına odaklanmış olan Altaş miras hukuku alanında terekenin tespiti ve tasfiyesi, aile hukuku kapsamında boşanma ve mal rejimi tasfiyesi gibi konularda da deneyim sahibidir.

Hukuk eğitimi ve deneyimini ticari alanlarda da kullanarak yurtdışı bağlantılı yatırımlarla ilgilenmektedir.

 

Eğitim

Galatasaray Üniversitesi, Sağlık Hukuku Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Özel Hukuk Yüksek Lisansı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Üyelik

İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği

 

Yabancı Dil

İngilizce