d
Follow us

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ

Kurucu Yönetici Ortak

Areas of Practice:

Hakkında
Prof. Dr. Hüseyin Altaş, uzun yıllar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini sürdürmüş olup halen İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı’nda tamamlamış ve 2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını almıştır. Altaş, akademik görevlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının idari organlarında, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türksat A.Ş. gibi çeşitli kurumların yönetim kurulunda görev almıştır.
Altaş, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kira Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Miras Hukuku, Enerji Hukuku, Elektronik Haberleşme Hukuku, İmar Hukuku, Mülkiyet Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanlarında farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası müvekkillere 20 yılı aşkın süredir dava takip ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Prof. Dr. Hüseyin Altaş, interdisipliner alanlarda uzmanlık sahibi olup; özellikle Elektronik Haberleşme Hukuku, Enerji Hukuku, Bilişim Hukuku, Sivil Havacılık Hukuku ve Milli Savunma Hukuku alanlarında da önemli çalışmalar yürütmektedir.
Bu kapsamda özellikle şirket birleşme ve devralmaları, yabancı yatırımlar, sermaye piyasası hukuku, haksız rekabet, gayrimenkul ve kiralamalar ile idari uyuşmazlıklara ilişkin çalışmalarıyla Türkiye ve yurtdışında tanınmakta olup bu alanlardaki bilgisi, müvekkillerin ihtiyaçlarını yakından takip etmesi, davalara ilişkin tecrübesi ve yenilikçi strateji ve çözümler sunması ile bilinmektedir.
Altaş, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İnşaat Hukuku, Telekomünikasyon Hukuku ve Kira Hukuku alanında beş adet kitabın yanı sıra yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yüzden fazla makale yayımlamıştır. Bununla birlikte düzenli olarak ulusal ve uluslararası hukuk konferansı ve sempozyumlarına katılım göstermekte ve Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Elektronik Haberleşme Hukuku’na ilişkin konularda konuşmacı olarak yer almaktadır.
Altaş, hayatının her döneminde eğitime çok büyük katkılarda bulunmuştur. Eğitimin bir toplumun gelişmesinde ne kadar etkin ve önemli rol oynadığı bilinciyle hareket eden Altaş, gerek akademik anlamda sunduğu hizmetler gerekse imkanları kısıtlı ama başarılı öğrencilere verdiği destekle toplumun eğitim seviyesinin gelişmesine büyük katkılar sunmuştur. Bu misyonuyla Altaş, hukuk eğitimine devam eden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen/verilecek desteklerin kurumsallaştırılması amacıyla 2014 yılında, bugün de Onursal Başkanlık vazifesini yürütmeye devam ettiği, Hukuk & Araştırma Vakfı’nı kurmuştur.

 

YAYINLAR

 • Basılı Kitaplar
 1. Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri, Ankara 2014.
 2. Hasılat ve Şirket Kirası, Ankara 2009.
 3. Telekomünikasyon Mevzuatı, Ankara 2004.
 4. Eserin Teslimden Önce Telef Olması (BK. mad. 368), Ankara 2002.
 5. Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998.

 

 • Yabancı Makaleler
 1. Die Neuerungen im revidierten türkischen Obligationengesetz in Bezug auf das Miet-und Kaufrecht, Türkei und Deutschland in Europa Symposium, Universität Augsburg 2013.
 2. Telecommunication Directives And Its Relation To Turkish Regulations, July 2008.
 3. Commentary: Electronic Payments – Sancia Journal of Law and Politics, July 2008.
 4. Universal Service in Telecommunication, Ankara Bar Review, Volume:1, Issue 2, p. 42-47, July 2008.
 5. An Appraisal Of The International Roaming Regulation-  Free Law Journal, Volume: 3, Number: 3, July 2007.

 

 • Türkçe Makaleler
 1. Vakıflarda Evladiye Davaları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1998, C. 47, S. 1-4, s. 145–151 (ortak yazar).
 2. Kadastro Tespiti Anında Malik Hanesi Boş Bırakılan Tapulu Taşınmazların Hukuki Durumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1999, C. 48, S. 1-4, s. 177-186.
 3. Kira Parası Artışlarının Sınırlanması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  2000, C. 49, S. 1 – 4, S. 97–116.
 4. Evlatlık Sözleşmesinde Amaç, Türk Hukuk Dünyası, Ankara 2000, s. 103-110.
 5. Mevduat Hesabından Yetkisiz Para Çekilmesinde Bankanın Hukuki Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi 2001, S. 3, s. 37.
 6. Munzam Zararda İspat Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2001, C. 50, S. 1, s. 121–130.
 7. Vakıflarda Evladiye ve Aile Vakıfları, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Kitapçığı,  Ankara 2003, s. 99–104.
 8. Türkiye’de 1926 – 1967 Dönemi Arasında Vakıf Sistemi, Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslar Arası Vakıf Sempozyumu Kitapçığı, Ankara 2004, s. 87–101.
 9. İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İfadan Önce Sözleşmeden Dönme Hakkı ( BK m. 358), Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 96-110.
 10. İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Yaklaşık Ücretin Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme Hakkı (BK m. 366-367), Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 71–84.
 11. Telekomünikasyon Alanında Abonelik Sözleşmeleri, Prof. Dr. Ali Naim İNAN’a Armağan, Ankara 2009, s. 157.
 12. Yabancı ve Türk Mahkeme Boşanma Kararlarının Miras Hakkına Etkisi (M.K MD: 181), Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2004, s. 657– 668.
 13. 4748 – 4771 Sayılı Yasalarla Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Mevzuata Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2004, C. 6, Sayı 1-2, s. 35–54.
 14. Gerçekten Liberalleşmiş Bir Bilişim Sektörü, Telekom Dünyası Dergisi, Nisan 2005.
 15. Evrensel Hizmet -1-, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2005.
 16. Evrensel Hizmet -2-, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2005.
 17. Telekomünikasyon Hukukunun Önemi, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2005.
 18. Türk Telekom Niçin Özelleştirilmeli, Telekom Dünyası Dergisi, Ağustos 2005.
 19. Bir Bardak Suda Kopan CDMA Fırtınası, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2005.
 20. Türk Telekom Özelleştirme Sonrasında ‘İdari İmtiyaz Rejimine’ Tabi Olmaya Devam Edecektir, Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2005.
 21. Fiili Tekelleşme Olmayacak, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2005.
 22. Telekomünikasyon Alanında Rekabetin Sağlanması ve Korunması Amacıyla Rekabet ve Telekomünikasyon Kurumuna Çok Geniş Yetkiler Verilmiştir, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2005.
 23. Özelleştirme Sonrasında Türk Telekom Personelinin Durumu, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2006.
 24. Özelleştirme Sonrası Nasıl Bir Türk Telekom Bekleniyor, Telekom Dünyası Dergisi, Şubat 2006.
 25. Telekomünikasyon Alanında Rekabet Şimdi Başlıyor, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2006.
 26. Türkiye’de Kablo TV Hizmetleri, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2006.
 27. Kablo TV Altyapısının Aidiyet Sorunu, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2006.
 28. Telekomünikasyon Sektöründe Evrensel Hizmetin Seyri, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2006.
 29. Telekomünikasyon Sektörünün Durumu ve Geleceği ile İlgili Politikalar, Telekom Dünyası Dergisi, Ağustos 2006.
 30. Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) ve Yerli Üretim, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2006.
 31. Fransa Ermeni ‘Soytarı’ Yasa Tasarısı ve Bilişim Toplumu, Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2006.
 32. TTnet ve İnternet, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2006.
 33. E-Devlet, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2006.
 34. Elektronik Ortamda Veri Güvenliği, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2007.
 35. Avrupa Parlamentosu Telekomünikasyon Direktifleri Doğrultusunda Telekomünikasyon Sektörü, Telekom Dünyası Dergisi, Şubat 2007.
 36. Telekomünikasyon Hizmetlerinde İmtiyaz Sözleşmesi, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2007.
 37. Numara Taşınabilirliği, Telekom Dünyası Dergisi, Nisan 2007.
 38. Türkiye’de Telekomünikasyonda Ulusal Dolaşım Sistemi (Roaming), Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2007.
 39. Kişisel Verilerin ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Direktif, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2007.
 40. Telekomünikasyon Alanında Bazı Kullanıcı Hakları ve Menfaatleri Hakkında Bir İnceleme, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2007.
 41. Numara Taşınabilirliği Mi Yoksa 3G Mi Ülkemizin Öncelikleri Arasında Yer Almalıdır?, Telekom Dünyası Dergisi, Ağustos 2007.
 42. Avrupa Birliği Uluslar Arası Roaming (Dolaşım) Yönetmeliği 29 Temmuz 2007 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir, Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2007.
 43. Tüketici Haklarının Korunması ve Rekabet Hukuku Açısından Telekomünikasyon Sektöründe Tarife Rejimi I, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2007.
 44. Tüketici Haklarının Korunması Ve Rekabet Hukuku Açısından Telekomünikasyon Sektöründe Tarife Rejimi II, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2007.
 45. Arabağlantı Sözleşmelerinin Önemi, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2008.
 46. Türkiye’de 3G Teknolojisine Geçmenin Vakti Geldi Mi?, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2008.
 47. Rehberlik Hizmeti, Telekom Dünyası Dergisi, Nisan 2008.
 48. Kişisel Bilgi Güvenliği I, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2008.
 49. Kişisel Bilgi Güvenliği II, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2008.
 50. Kişisel Bilgi Güvenliği III, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2008.
 51. Yeniden Üçüncü Nesil Yetkilendirmesi, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2008.
 52. Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (Mvno), Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2008.
 53. Telekomünikasyon Sektöründe Yenilikçi Bir Düzenleme: Mobil Cihaz Kayıt Sistemi, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2008.
 54. Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler I, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2008.
 55. Elektronik Haberleşme Kanunu ve Getirdikleri-2, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2009.
 56. Elektronik Haberleşme Kanunu ve Getirdikleri-3, Telekom Dünyası Dergisi, Şubat 2009.
 57. Telekomünikasyon Sektöründeki Vergi ve Yasal Yükümlülükler, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2009.
 58. Ülkemizde Genişbant Erişim Hizmetleri ve Rekabet Sorunları, Telekom Dünysı Dergisi, Nisan 2009.
 59. Yeni Arabağlantı Sorunları-I, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2009.
 60. İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması İle Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Doğrultusunda Ticari Sırların Ortaya Çıkarılması -1, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2009.
 61. İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Doğrultusunda Ticari Sırların Ortaya Çıkarılması -2, Telekom Dünyası Dergisi, Temmuz 2009.
 62. Bireyler Arası İletişimin Takip Edilmesi, Telekom Dünyası Dergisi, Ağustos 2009.
 63. Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında, Telekom Dünyası Dergisi, Eylül 2009.
 64. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Telekomünikasyon Sektöründeki Yeri Telekom Dünyası Dergisi, Ekim 2009.
 65. Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Telekom Dünyası Dergisi, Kasım 2009.
 66. Yakınsama, Telekom Dünyası Dergisi, Aralık 2009.
 67. Evrensel Hizmetin Kapsamı Genişletilebilir Mi?, Telekom Dünyası Dergisi, Ocak 2010.
 68. Özel İletişim Vergisi Oranları İndirilmeli Mi?, Telekom Dünyası Dergisi, Şubat 2010.
 69. Kontörden Türk Lirasına Geçiş Sürecinin Getirdikleri, Telekom Dünyası Dergisi, Mart 2010.
 70. Bilinmeyen Numara Hizmetinin  Rekabete Açılmasının Getirdikleri, Telekom Dünyası Dergisi, Nisan  2010.
 71. Sanal Operatörler GSM Hizmetinin Rekabete Açılmasını Sağlar Mı?, Telekom Dünyası Dergisi, Mayıs 2010.
 72. Kişisel Verilerin ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Direktif, ICT Media Ocak 2010.
 73. Yakınsama, ICT MEDİA Şubat 2010.
 74. Telekomünikasyon Sektöründe Tarifeler ile Gelen Rekabet,  ICT Media, Mart 2010.
 75. 112 Acil Yardım Hattının Kapsamı Genişliyor, ICT Media, Nisan 2010.
 76. Teknolojinin Kötüye Kullanımı: Siber Suçlar, ICT Media, Mayıs 2010.
 77. GSM Gateway ve Sektördeki Yeri, ICT Media, Temmuz 2010.
 78. Türkiye E-Devlet Olma Yolunda, ICT Media, Temmuz 2010.
 79. Türkiye’de IT Sektöründe Yaşanan Son Gelişme, ICT Media, Ağustos 2010.
 80. Tartışması Bitmeyen Konu: Sabit Ücret, Eylül 2010.
 81. Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Ekim 2010.
 82. Arabağlantı Ücretlerinin Regülasyonu, Kasım 2010.
 83. Elektronik Haberleşme Sektöründe Geçiş Hakkı Kavramı, Aralık 2010.
 84. Merak Uyandıran Gizli Konu: Elektrik Dağıtım Hattı Üzerinden Elektronik Haberleşme Hizmeti Verilecek mi?, Ocak 2011.
 85. Tek Bir Ses İletim Pazarını Ne Zaman Kabul Edeceğiz?, Mart 2011.
 86. Zaman Makinesine Varmadan Önce: Web TV Furyası, Nisan 2011.
 87. Psikolojik mi, Gerçek mi? Baz İstasyonlarının Çevreye Etkisi Sorunsalı, Mayıs 2011.

 

 • Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler
 1. Türk Medeni Kanunu’nun İlk Yedi Maddesi Arasındaki İlişkiler, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 17-20 Şubat 2016.
 2. Avukatlığın Toplumdaki Algısı, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 13-16 Ocak 2016.
 3. KKTC Haberleşme Stratejileri ve Düzenleyici Kuruluş, IV. Telekomünikasyon Sektörlerindeki Gelişmeler ve Yerel Uygulamalar Sempozyumu, 25 Nisan 2008.

 

 • Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler
 1. Vakıflarda Evladiye ve Aile Vakıfları, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu, 12 – 13 mayıs 2003.
 2. Türkiye’de 1926 – 1967 Dönemi Arasında Vakıf Sistemi, Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslar Arası Vakıf Sempozyumu, 15 – 17 Aralık 2003.
 3. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Kanunu Tasarısı Sempozyumu, 1 Aralık 2008.
 4. Bilgi Güvenliği ve Multimedya İçerik, Supercom 08 Telekom Dünyası Politikaları Forumu III, 08 – 09 Mayıs 2008.
 5. İmtiyaz Sözleşmeleri ve Süre Sonu Uygulamaları, GSM Sektöründe Yeni Teknolojiler ve Rekabet Sempozyumu, 22 – 23 Mart 2005.
 6. Suç, Hukuk, Demokrasi, Çevre, Güvenlik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Stratejik Öncelikler Sempozyumu, Erzincan, 22 – 25 Şubat 2007.
 7. Suç, hukuk, demokrasi, çevre, güvenlik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Stratejik Öncelikler Sempozyumu, İstanbul, 9 – 10 Mart 2007.
 8. Telekomünikasyon Sektörünün Liberalleşmesi ve Özelleştirilmesi, Uludağ Üniversitesi, 11 Aralık 2007.

 

İdari Görevler

EĞİTİM

2011-2015: Üniversitelerarası Kurul Üyeliği

2011-2015: Üniversitelerarası Kurul – Doçentlik Sınav Komisyonu Başkanlığı

2012-2015: Üniversitelerarası Kurul – Mevzuat Komisyon Başkanlığı

2010-2012: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2010-2012: Basın İlan Genel Kurulu Üyeliği

2010-2012: Türkiye Noterler Birliği Vakfı Başkanlığı

2010-2012: Münevver Gazeteciler Vakfı Başkanlığı

2010-2012: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vakfı Başkanlığı

2009-2013: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanlığı

2003-2009: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

2004-2006: Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Mesleki Tecrübeler

2019-Halen: İstanbul Teknik Üniversitesi – Profesör

2009-2019: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Profesör

2003-2009  : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Doçent Doktor

2000-2003  : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Yardımcı Doçent Doktor

1998-2000  : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Asistan Doktor

1990-1998  : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bilim Dalı Asistanlığı

1990-1991  : Avukatlık Stajı

 

Verdiği Dersler 

 • Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri
 • Borçlar Hukuku Özel Hükümler
 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler
 • Miras Hukuku
 • Telekomünikasyon Hukuku
 • İstisna Sözleşmesi
 • İmar Hukuku
 • İnşaat ve İhale Hukuku
 • Ölüme Bağlı Tasarruflar

EĞİTİM

2009- Profesörlüğün Alınması (Özel Hukuk – Medeni Hukuk Anabilim Dalı)

2003- Doçentliğin Alınması (Özel Hukuk – Medeni Hukuk Anabilim Dalı)

1998- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Doktora- Özel Hukuk, Medeni Hukuk Anabilim Dalı

1994-1995- Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi (15 Ay)

1992- Marburg Üniversitesi (2 Ay)

1991- Passau Üniversitesi (2 Ay)

1991- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- Yüksek Lisans, Özel Hukuk

1989- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Lisans