d
Follow us

Borçlar Hukuku

1) Borçlar Genel Hukuku

a)Sözleşmeler Genel Hukuku
b) Genel İşlem Koşulları
c) Temsil Hukuku
d) Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

2) Borçlar Özel Hukuku

a) Satım Sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına taşınır veya taşınmaz satım sözleşmesinin hazırlanması, satım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü veya satım sonrasındaki her türlü uyuşmazlığın takibi konusunda uzmandır. Özellikle ticari ilişkilerde sıkça akdedilen, taksitle satış, uluslararası mal ve hizmet alımı gibi birçok spesifik satım sözleşmesine hakimdir.

b) Kira Sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına kira sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü veya kira sözleşmesinin değişen şartlara uyarlanması, sona erdirilmesi gibi noktalar başta olmak üzere kira hukuku ile ilgili her konuda hukuki hizmet sağlamaktadır. Özellikle AVM kiraları konusunda bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak kendi sektörlerinde başı çeken müvekkillerine hizmet vermekte olan Altaş Avukatlık Ortaklığı, bu kapsamda gerek danışmanlık hizmetleri vererek gerekse davaların takibini sağlayarak bu bilgi ve tecrübe birikimini pratiğe dökmektedir. Farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan müvekkillerine kira hukukuna ilişkin hukuki hizmet veren AAO, ticari ilişkilerde sıkça kullanılmakta olan, hasılat kirası, şirket kirası gibi kira türlerinden, sat ve geri kirala (sale and leaseback) gibi finansal kiralama türlerine kadar birçok spesifik kira ilişkisine hakimdir.

c) Vekalet sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına vekalet sözleşmelerinin hazırlanması, vekalet sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü veya sona erdirilmesi gibi noktalar başta olmak üzere vekalet hukuku ile ilgili her konuda hukuki hizmet sağlamaktadır.

d) Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına kefalet ve garanti sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü veya sona erdirilmesi gibi noktalar başta olmak üzere kişisel teminat hukuku ile ilgili her konuda hukuki hizmet sağlamaktadır. Özellikle ticari ilişkilerde sıkça görülen, müteselsil kefalet, zarara kefalet, toplu kefalet gibi kefalet türlerinden, garanti sözleşmeleri gibi kişisel teminat türlerine kadar birçok spesifik şahsi teminat ilişkisine hakimdir.

e) Eser ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına Eser veya Kat Karşılığı İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, Eser veya Kat Karşılığı İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü veya sona erdirilmesi gibi noktalar başta olmak üzere Eser veya Kat Karşılığı İnşaat sözleşmeleri ile ilgili her türlü konuda hukuki hizmet sağlamaktadır. Özellikle Yargıtay içtihatlarında farklılaşan durumlara hakimiyetiyle müvekkillerine detaylı risk analizi sunarak muhtemel uyuşmazlıkların önceden belirlenmesine imkan tanımaktadır.

f) Hizmet Sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, hizmet sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü veya hizmet sözleşmesinin feshi gibi noktalar başta olmak üzere hizmet ilişkisi ile ilgili her konuda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

g) Şirket Sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına adi ortaklık sözleşmelerinin ve sermaye şirketlerine ilişkin esas sözleşmelerin hazırlanması, bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü, ortaklar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi gibi noktalar başta olmak üzere şirketler hukuku ile ilgili her konuda hukuki hizmet sağlamaktadır.

h) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü veya Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sözleşmelerinin sona erdirilmesi gibi noktalar başta olmak üzere Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sözleşmeleri ile ilgili her konuda hukuki hizmet sağlamaktadır.

i) Taşıma ve dağıtım sözleşmeleri

Altaş Avukatlık Ortaklığı müvekkil ve danışanlarına kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı yanında dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması, taşıma ve dağıtım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi, çözümü veya taşıma ve dağıtım sözleşmelerinin sona erdirilmesi gibi noktalar başta olmak üzere taşıma hukuku ile ilgili her konuda hukuki hizmet sağlamaktadır. Özellikle taşıyıcı firmaların, gönderi-üretici şirketlerin, alıcı firmaların, komisyoncunun, sigortacının, antrepo firmalarının sorumlulukları, uluslararası taşıma hukuku konusunda deneyim sahibi olan Altaş Avukatlık Ortaklığı, bu konularda gerek danışmanlık hizmetleri vererek gerekse davaların takibini sağlayarak müvekkillerine hizmet vermektedir.

Yasal sorunlarla ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?